02166766927 -02166703652
info@atrinelec.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
جدید

بردآردوینو UNO R3

برد اردوینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل ATMega16U2

+1
93,400 تومان
+20
92,000 تومان
+50
89,600 تومان
+100
89,100 تومان
اورجینال
موجودی 88
جدید

برد آردوینو Mega 2560 R3

برد اردوینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل ATMega16U2

+1
196,200 تومان
+5
193,200 تومان
+20
190,200 تومان
+50
187,200 تومان
اورجینال
موجودی 19
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3 با چیپ CH340G

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل CH340G

201,200 تومان
+1
171,100 تومان
+5
167,400 تومان
+20
163,700 تومان
+50
158,800 تومان
اورجینال
موجودی 8
جدید

برد آردوینو NANO

آردوینو نانو Arduino Nano V3.0 با میکرو کنترلر ATmega328p و با چیپ مبدل CH340G

112,100 تومان
+1
93,100 تومان
+5
90,700 تومان
+20
88,200 تومان
+50
85,900 تومان
اورجینال
موجودی 99
جدید

کابل 50 سانتی متری USB-A TO USB-B

کابل 50 سانتی مناسب برای آردینو های UNO R3 و Mega 2560

+1
11,500 تومان
+11
11,200 تومان
+21
10,900 تومان
اورجینال
موجودی 330
جدید

برد آردوینو Pro Mini

برد اردوینو Pro Mini با میکرو کنترلر ATmega328 با ولتاژ کاری 5 ولت , فرکانس کاری 16MHZ

+1
50,600 تومان
+20
49,800 تومان
+100
48,800 تومان
+200
47,300 تومان
اورجینال
موجودی 99
جدید

برد آردوینو UNO R3 با چیپ CH340G

برد آردوینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل CH340G

+1
64,600 تومان
+20
63,800 تومان
+50
63,000 تومان
+100
62,300 تومان
اورجینال
موجودی 91
جدید

بردآردوینو UNO R3

برد اردوینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل ATMega16U2
+1
93,400 تومان
+20
92,000 تومان
+50
89,600 تومان
+100
89,100 تومان
اورجینال
جدید

برد آردوینو Mega 2560 R3

برد اردوینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل ATMega16U2
+1
196,200 تومان
+5
193,200 تومان
+20
190,200 تومان
+50
187,200 تومان
اورجینال
جدید

برد آردینو Mega 2560 R3 با چیپ CH340G

برد اردینو Mega 2560 R3 با میکرو کنترلر ATmega2560 و با چیپ مبدل CH340G
9 تومان
+1
171,100 تومان
+5
167,400 تومان
+20
163,700 تومان
+50
158,800 تومان
اورجینال
جدید

برد آردوینو NANO

آردوینو نانو Arduino Nano V3.0 با میکرو کنترلر ATmega328p و با چیپ مبدل CH340G
5 تومان
+1
93,100 تومان
+5
90,700 تومان
+20
88,200 تومان
+50
85,900 تومان
اورجینال
جدید

کابل 50 سانتی متری USB-A TO USB-B

کابل 50 سانتی مناسب برای آردینو های UNO R3 و Mega 2560
+1
11,500 تومان
+11
11,200 تومان
+21
10,900 تومان
اورجینال
جدید

برد آردوینو Pro Mini

برد اردوینو Pro Mini با میکرو کنترلر ATmega328 با ولتاژ کاری 5 ولت , فرکانس کاری 16MHZ
+1
50,600 تومان
+20
49,800 تومان
+100
48,800 تومان
+200
47,300 تومان
اورجینال
جدید

برد آردوینو UNO R3 با چیپ CH340G

برد آردوینو UNO R3 با میکرو کنترلر ATmega328 و با چیپ مبدل CH340G
+1
64,600 تومان
+20
63,800 تومان
+50
63,000 تومان
+100
62,300 تومان
اورجینال
  • 1
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن