09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
جدید

سیم لحیم 250 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

741,200 تومان
+1
652,300 تومان
+10
626,800 تومان
+50
601,200 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 152
جدید

سیم لحیم 100 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

307,400 تومان
+1
270,500 تومان
+10
256,700 تومان
+50
251,600 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 139
جدید

سیم لحیم 500 گرمی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

1,444,200 تومان
+1
1,270,900 تومان
+5
1,239,200 تومان
+20
1,196,900 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 38
جدید

سیم لحیم 1 کیلویی 1mm سینسولد

قلع 63/37 قلعی مالزیایی با خلوص بالای 7 کیفیت بالا(حتی بالاتر از آساهی) سفارش شرکت نیپا ژاپن ذوب باکیفیت بالا و راحت - روغن لحیم خوب و چسبندگی بالا

2,830,400 تومان
+1
2,490,800 تومان
+5
2,388,700 تومان
+20
2,286,600 تومان
مالزی(سفارش ژاپن) -خلوص 7 بسیار باکیفیت
موجودی 20
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن