09120786892
atrinelectronic@gmail.com تهران پاساژ امجد طبقه1 واحد 16
تخفیف ویژه

1000UF/250V NIPPA 70x35

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 105 درجه سایز 35 در 70 سری طول عمر بالا (HP) استفاده عمده در جوش های اینورتری HP102W25AT

116,000 تومان
+1
100,900 تومان
+20
98,400 تومان
+100
95,900 تومان
+500
93,400 تومان
موجودی 113
جدید

1000UF/450V NIPPA 70x35

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 85 درجه سایز 35 در 70 سری طول عمر بالا (LP) استفاده عمده در جوش های اینورتری LP102W45AT

+1
185,600 تومان
+20
179,800 تومان
+100
174,000 تومان
+500
168,200 تومان
موجودی 0
جدید

1000UF/50V NIPPA

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 105 درجه سایز 13 در 25 سری طول عمر بالا (TR) استفاده عمده در جوش های اینورتری 1000UF/ 50V TR102W5AT 1000UF /50V

+1
8,990 تومان
+20
8,700 تومان
+100
8,410 تومان
+500
8,120 تومان
موجودی 0
جدید

3300UF/50V NIPPA 35x18

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 105 درجه سایز 18 در 35 سری طول عمر بالا (TR) استفاده عمده در جوش های اینورتری 3300UF/ 50V TR332W5AT 3300UF /50V

+1
23,200 تومان
+20
22,600 تومان
+100
22,000 تومان
+500
21,500 تومان
موجودی 579
جدید

470UF/250V NIPPA 40x25

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 105 درجه سایز 25 در 40 سری طول عمر بالا (HP) استفاده عمده در جوش های اینورتری 470UF/ 250V HP471W25AT 470UF /250V

69,600 تومان
+1
66,100 تومان
+20
57,900 تومان
+100
55,100 تومان
+500
52,300 تومان
موجودی 290
جدید

470UF/450V NIPPA 50x35

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 85 درجه سایز 35 در 50 سری طول عمر بالا (LP) استفاده عمده در جوش های اینورتری و UPS و سوییچینگ ها LP471W45AT

127,600 تومان
+1
121,200 تومان
+20
115,700 تومان
+100
110,200 تومان
+500
104,700 تومان
موجودی 0
جدید

560UF/450V NIPPA 50x35

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 85 درجه سایز 35 در 50 سری طول عمر بالا (LP) استفاده عمده در جوش های اینورتری LP561W45AT

136,300 تومان
+1
129,500 تومان
+20
124,000 تومان
+100
118,500 تومان
+500
113,000 تومان
موجودی 0

680UF/400V NIPPA 60x35

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 85 درجه سایز 35 در 60 سری طول عمر بالا (LP) استفاده عمده در جوش های اینورتری LP SERIES

129,300 تومان
+1
122,900 تومان
+20
120,700 تومان
+100
116,800 تومان
+499
116,800 تومان
موجودی 0
جدید

820UF/450V NIPPA 70x35

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 85 درجه سایز 35 در 70 سری طول عمر بالا (LP) استفاده عمده در جوش های اینورتری LP821W45AT

153,700 تومان
+1
146,000 تومان
+20
140,500 تومان
+100
135,000 تومان
+500
129,500 تومان
موجودی 0

470UF/400V NIPPA 50x35

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 85 درجه سایز 35 در 50 سری طول عمر بالا (LP) استفاده عمده در جوش های اینورتری

+1
102,100 تومان
+20
99,800 تومان
+100
95,700 تومان
+500
92,800 تومان
موجودی 0
جدید

680UF/450V NIPPA 60x35

ساخت نیپا بسیار با کیفیت ساخت ژاپن(فیلیپین) 85 درجه سایز 35 در 60 سری طول عمر بالا (LP) استفاده عمده در جوش های اینورتری LP681W45AT

145,000 تومان
+1
142,100 تومان
+20
136,400 تومان
+100
130,700 تومان
+500
125,000 تومان
موجودی 0
به سبد خرید اضافه شد.
سبد خرید
Item removed. بازگرداندن